Funkcjonowanie Biura Projektu do połowy września

Informujemy, że Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Popołudniowy termin funkcjonowania Biura Projektu zostanie przywrócony w drugiej połowie września, Stażyści zostaną poinformowani o wyznaczonym dniu i godzinach. Do tego czasu w razie pilnej potrzeby spotkania poza godzinami funkcjonowania Biura Projektu prosimy o indywidualne umawianie się z mgr inż. Moniką Herodowicz (wieczor@amu.edu.pl).

Funkcjonowanie Biura Projektu

Informujemy, że obsługa stażystów w Biurze Projektu (p. 104, mgr inż. Monika Herodowicz) odbywa się w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa: 10:00 – 14:00

czwartek: 15:00 – 18:00 

piątek: 8:00 – 14:00

Od 29.07 do 16.08 w związku z urlopem Biuro Projektu będzie nieczynne. W pilnych sprawach proszę w tym czasie zwracać się mailowo do dr Emilii Bogackiej na adres kierunekpracauam@gmail.com

Biuro Projektu zajmuje się następującymi kwestiami:

– podpisywanie umów stażowych i aneksów do umów, 

– odbiór skierowań lekarskich, 

– dostarczenie orzeczeń lekarskich, 

– zdawanie dokumentów po zakończeniu stażu (dzienniki, raporty, zaświadczenia)

– uzgadnianie terminu testów końcowych.

Prosimy o przestrzeganie godzin funkcjonowania Biura Projektu.

Dokumenty dotyczące równości szans w projekcie stażowym – przypomnienie!

Przypominamy, że w zakładce „Do pobrania” można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi równości szans w projekcie stażowym:

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020
Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się!

Ustalenia ze spotkania ze stażystami w dniu 31.05.2019

Ustalenia ze spotkania ze stażystami w dniu 31.05.2019 znajdują się w pliku.

Spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców

Zapraszamy studentów zakwalifikowanych na staż w turze letniej (poziom lokalny) na spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców w dniu 31.05 br. o godz. 9:30 w s. 4.

Harmonogram staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w II edycji

W zakładce „Harmonogram” zostały zamieszczone uaktualnione harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym.

Ustalenia ze spotkania ze stażystami w dniu 08.03

Ustalenia ze spotkania ze stażystami w dniu 08.03 znajdują się w pliku.

Spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców

Zapraszamy studentów zakwalifikowanych na staż w turze wiosennej (poziom lokalny i poziom regionalny) oraz turze letniej (poziom regionalny) na spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców w dniu 08.03 br. o godz. 9:00 w s. 4.

Harmonogram staży na poziomie lokalnym w II edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony harmonogram staży na poziomie lokalnym w II edycji.

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w stażu (w zakładce „Do pobrania”) oraz zaświadczenia z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta w wersji elektronicznej (zeskanowane dokumenty na adres kierunekpracauam@gmail.com) oraz papierowej (oryginały dokumentów do Biura Projektu, p. 104, w godz. 11-13 do mgr inż. Moniki Herodowicz)  do 11.01.2019 r.