Końcowy test wiedzy po stażu

Istnieje możliwość napisania końcowego testu wiedzy w dwóch terminach:

– 9. października o godz. 13:00 (sala 103),

– 19. października  o godz. 8:00 (sala 103).

Proszę o deklarację terminu do 4. października do godz. 18. Deklaracje proszę przesyłać na adres ebogacka@amu.edu.pl.

Przypominam, że ostatnie stypendium stażowe zostanie wypłacone po pozytywnej weryfikacji wszystkich formalności.

Uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym

W zakładce Harmonogram został zamieszczony uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji.

Godziny otwarcia Biura Projektu w okresie 31.07-04.09

Biuro Projektu od 31.07 do 17.08 będzie otwarte w godzinach 11:00-15:00. Od 20.08 do 4.09 Biuro Projektu będzie zamknięte z powodu urlopu.

Godziny otwarcia Biura Projektu w okresie wakacyjnym

Biuro Projektu (pokój 104) w okresie wakacyjnym będzie otwarte w godz. 10:00-14:00.

Uaktualniony harmonogram staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony uaktualniony program staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji.

Uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji.

Spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców

Zapraszamy studentów zakwalifikowanych na staż w turze letniej na poziomie lokalnym na spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców w dniu 08. maja 2018 r. o godz. 9:30 w s. 103.

Harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji

Harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji zostały zamieszczone w zakładce Harmonogram.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia na czas realizacji stażu.

Wytyczne dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania

W zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone wytyczne dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania.