Dodano przez kierunekpraca

Funkcjonowanie Biura Projektu do połowy września

Informujemy, że Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Popołudniowy termin funkcjonowania Biura Projektu zostanie przywrócony w drugiej połowie września, Stażyści zostaną poinformowani o wyznaczonym dniu i godzinach. Do tego czasu w razie pilnej potrzeby spotkania poza godzinami funkcjonowania Biura Projektu prosimy o indywidualne umawianie się z mgr inż. Moniką Herodowicz […]

Funkcjonowanie Biura Projektu

Informujemy, że obsługa stażystów w Biurze Projektu (p. 104, mgr inż. Monika Herodowicz) odbywa się w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa: 10:00 – 14:00 czwartek: 15:00 – 18:00  piątek: 8:00 – 14:00 Od 29.07 do 16.08 w związku z urlopem Biuro Projektu będzie nieczynne. W pilnych sprawach proszę w tym czasie zwracać się mailowo do dr Emilii Bogackiej na adres kierunekpracauam@gmail.com […]

Dokumenty dotyczące równości szans w projekcie stażowym – przypomnienie!

Przypominamy, że w zakładce „Do pobrania” można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi równości szans w projekcie stażowym: Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020 Zachęcamy do zapoznania się!

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku. Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w stażu (w zakładce „Do pobrania”) oraz zaświadczenia z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta w wersji elektronicznej (zeskanowane […]