Dodano przez kierunekpraca

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy do rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej: • III roku studiów licencjackich i inżynierskich • II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4 sem. Rekrutacja potrwa do 07.12.2018 do godz. 12:00. Prosimy o zapoznanie […]

Spotkanie informacyjne dotyczące II edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna: – III roku studiów licencjackich i inżynierskich, – II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4-sem. Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 16. listopada 2018 r. o […]

Końcowy test wiedzy po stażu

Istnieje możliwość napisania końcowego testu wiedzy w dwóch terminach: – 9. października o godz. 13:00 (sala 103), – 19. października  o godz. 8:00 (sala 103). Proszę o deklarację terminu do 4. października do godz. 18. Deklaracje proszę przesyłać na adres ebogacka@amu.edu.pl. Przypominam, że ostatnie stypendium stażowe zostanie wypłacone po pozytywnej weryfikacji wszystkich formalności.