Dodano przez kierunekpraca

Rekrutacja na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej III roku studiów inżynierskich i licencjackich. W drugim naborze dostępnych jest 9 miejsc stażowych na poziomie regionalnym, w tym 6 miejsc stażowych dla studentów III roku studiów inżynierskich […]