Dodano przez kierunekpraca

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku. Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w stażu (w zakładce „Do pobrania”) oraz zaświadczenia z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta w wersji elektronicznej (zeskanowane […]

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej III roku studiów  licencjackich i inżynierskich oraz II roku studiów magisterskich 4-sem. W drugim naborze dostępnych jest 8 miejsc stażowych na poziomie regionalnym, w tym 6 miejsc stażowych […]

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku. Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w stażu (w zakładce „Do pobrania”) oraz zaświadczenia z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta w wersji elektronicznej (zeskanowane dokumenty […]

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy do rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej: • III roku studiów licencjackich i inżynierskich • II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4 sem. Rekrutacja potrwa do 07.12.2018 do godz. 12:00. Prosimy o zapoznanie […]

Spotkanie informacyjne dotyczące II edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna: – III roku studiów licencjackich i inżynierskich, – II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4-sem. Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 16. listopada 2018 r. o […]

Końcowy test wiedzy po stażu

Istnieje możliwość napisania końcowego testu wiedzy w dwóch terminach: – 9. października o godz. 13:00 (sala 103), – 19. października  o godz. 8:00 (sala 103). Proszę o deklarację terminu do 4. października do godz. 18. Deklaracje proszę przesyłać na adres ebogacka@amu.edu.pl. Przypominam, że ostatnie stypendium stażowe zostanie wypłacone po pozytywnej weryfikacji wszystkich formalności.