Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w stażu (w zakładce „Do pobrania”) oraz zaświadczenia z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta w wersji elektronicznej (zeskanowane dokumenty na adres kierunekpracauam@gmail.com) oraz papierowej (oryginały dokumentów do Biura Projektu, p. 104, w godz. 11-13 do mgr inż. Moniki Herodowicz)  do 11.01.2019 r.

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej III roku studiów  licencjackich i inżynierskich oraz II roku studiów magisterskich 4-sem. W drugim naborze dostępnych jest 8 miejsc stażowych na poziomie regionalnym, w tym 6 miejsc stażowych dla studentów III roku studiów inżynierskich, 1 miejsca stażowe dla studentów III roku studiów licencjackich oraz 1 miejsce stażowe dla studentów II roku studiów magisterskich 4-sem.

Rekrutacja potrwa do 21. grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego na adres kierunekpracauam@gmail.com. Pliki w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 11:00-13:00) do mgr inż. Moniki Herodowicz. W dniu 21.12.2018 r. w godz. 10:00-12:00 dokumenty przyjmuje dr Emilia Bogacka w p. 146.

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 04.01.2019 r.

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w stażu (w zakładce „Do pobrania”) oraz zaświadczenia z Dziekanatu WNGiG o statusie studenta w wersji elektronicznej (zeskanowane dokumenty na adres kierunekpracauam@gmail.com) oraz papierowej (oryginały dokumentów do Biura Projektu, p. 104,w godz. 11-13 do mgr inż. Moniki Herodowicz do 20.12.2018 r., a 21.12.2018 r. w godz. 10:00-12:00 w p.146 u dr Emilii Bogackiej) do 21.12.2018 r.

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy do rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej:
• III roku studiów licencjackich i inżynierskich
• II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4 sem.

Rekrutacja potrwa do 07.12.2018 do godz. 12:00. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją projektu, a w szczególności z Regulaminem stażu (w zakładce „Do pobrania”).

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego na adres kierunekpracauam@gmail.com. Pliki w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 08:00-15:00) do mgr inż. Moniki Herodowicz.

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 14.12.2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące II edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna:

– III roku studiów licencjackich i inżynierskich,

– II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4-sem.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 16. listopada 2018 r. o godz. 11:30 w sali nr 4.

Godziny otwarcia Biura Projektu

Biuro Projektu jest otwarte od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-15:00, a w piątek w godzinach 8:00-15:00.

Końcowy test wiedzy po stażu

Istnieje możliwość napisania końcowego testu wiedzy w dwóch terminach:

– 9. października o godz. 13:00 (sala 103),

– 19. października  o godz. 8:00 (sala 103).

Proszę o deklarację terminu do 4. października do godz. 18. Deklaracje proszę przesyłać na adres ebogacka@amu.edu.pl.

Przypominam, że ostatnie stypendium stażowe zostanie wypłacone po pozytywnej weryfikacji wszystkich formalności.

Uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym

W zakładce Harmonogram został zamieszczony uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji.

Godziny otwarcia Biura Projektu w okresie 31.07-04.09

Biuro Projektu od 31.07 do 17.08 będzie otwarte w godzinach 11:00-15:00. Od 20.08 do 4.09 Biuro Projektu będzie zamknięte z powodu urlopu.

Godziny otwarcia Biura Projektu w okresie wakacyjnym

Biuro Projektu (pokój 104) w okresie wakacyjnym będzie otwarte w godz. 10:00-14:00.