Wyniki rekrutacji drugiego naboru na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

 

 

 

Rekrutacja na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej III roku studiów inżynierskich i licencjackich. W drugim naborze dostępnych jest 9 miejsc stażowych na poziomie regionalnym, w tym 6 miejsc stażowych dla studentów III roku studiów inżynierskich i 3 miejsca stażowe dla studentów III roku studiów licencjackich.

Rekrutacja potrwa do 22. grudnia 2017 r. do godz. 12:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego koordynatorowi ds. staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Pliki w wersji elektronicznej proszę zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 11:00-15:00).

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 05.01.2018 r.

Wyniki rekrutacji na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

Rekrutacja na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM”nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej:

  • III roku studiów licencjackich i inżynierskich
  • II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4 sem.

Rekrutacja potrwa od 01.12.2017 godz. 12:00 do 08.12.2017 godz. 12:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego koordynatorowi ds. staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Pliki w wersji elektronicznej proszę zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 10:00-16:00) do mgr inż. Moniki Wieczorek.

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 15.12.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17. Zaproszenie skierowane jest do studentów stacjonarnych kierunku Gospodarka Przestrzenna:

  • III roku studiów licencjackich i inżynierskich,
  • II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4-sem.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek 28. listopada 2017 r. o godz. 16:30 w sali nr 3.