Harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji

Harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji zostały zamieszczone w zakładce Harmonogram.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia na czas realizacji stażu.

Wytyczne dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania

W zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone wytyczne dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania.

Podział stażystów po spotkaniu w dniu 07.03

Podział stażystów do poszczególnych Pracodawców po spotkaniu w dniu 07.03 znajduje się w plikach: tura wiosenna i tura letnia (poziom regionalny).

Spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców

Zapraszamy studentów zakwalifikowanych na staże w turze wiosennej (poziomy: lokalny i regionalny) oraz w turze letniej (poziom regionalny) na spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców w dniu 07. marca 2018 r. o godz. 16:45 w sali nr 3.

Harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony harmonogram staży realizowanych w zadaniu 1 w I edycji.

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

 

 

 

Rekrutacja na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej III roku studiów inżynierskich i licencjackich. W drugim naborze dostępnych jest 9 miejsc stażowych na poziomie regionalnym, w tym 6 miejsc stażowych dla studentów III roku studiów inżynierskich i 3 miejsca stażowe dla studentów III roku studiów licencjackich.

Rekrutacja potrwa do 22. grudnia 2017 r. do godz. 12:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego koordynatorowi ds. staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Pliki w wersji elektronicznej proszę zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 11:00-15:00).

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 05.01.2018 r.

Wyniki rekrutacji na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.

Rekrutacja na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM”nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej:

  • III roku studiów licencjackich i inżynierskich
  • II roku studiów magisterskich 3-sem. i 4 sem.

Rekrutacja potrwa od 01.12.2017 godz. 12:00 do 08.12.2017 godz. 12:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego koordynatorowi ds. staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Pliki w wersji elektronicznej proszę zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 10:00-16:00) do mgr inż. Moniki Wieczorek.

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 15.12.2017 r.