Uaktualniony harmonogram staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony uaktualniony program staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji.

Uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony uaktualniony harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji.

Spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców

Zapraszamy studentów zakwalifikowanych na staż w turze letniej na poziomie lokalnym na spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców w dniu 08. maja 2018 r. o godz. 9:30 w s. 103.

Harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji

Harmonogramy staży na poziomach: lokalnym i regionalnym w I edycji zostały zamieszczone w zakładce Harmonogram.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia na czas realizacji stażu.

Wytyczne dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania

W zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone wytyczne dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania.

Podział stażystów po spotkaniu w dniu 07.03

Podział stażystów do poszczególnych Pracodawców po spotkaniu w dniu 07.03 znajduje się w plikach: tura wiosenna i tura letnia (poziom regionalny).

Spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców

Zapraszamy studentów zakwalifikowanych na staże w turze wiosennej (poziomy: lokalny i regionalny) oraz w turze letniej (poziom regionalny) na spotkanie dotyczące wyboru Pracodawców w dniu 07. marca 2018 r. o godz. 16:45 w sali nr 3.

Harmonogram staży na poziomie lokalnym w I edycji

W zakładce Harmonogram został zamieszczony harmonogram staży realizowanych w zadaniu 1 w I edycji.

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na I edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 znajdują się w pliku.