Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA II…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S173/17 studentów stacjonarnych Gospodarki Przestrzennej III roku studiów  licencjackich i inżynierskich oraz II roku studiów magisterskich 4-sem. W drugim naborze dostępnych jest 8 miejsc stażowych na poziomie regionalnym, w tym 6 miejsc stażowych dla studentów III roku studiów inżynierskich, 1 miejsca stażowe dla studentów III roku studiów licencjackich oraz 1 miejsce stażowe dla studentów II roku studiów magisterskich 4-sem.

Rekrutacja potrwa do 21. grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

Prosimy o przesłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego na adres kierunekpracauam@gmail.com. Pliki w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie .pdf oraz nazwać swoim nazwiskiem i rodzajem pliku (bez używania znaków diakrytycznych), czyli Nazwisko_formularz.pdf, Nazwisko_zgoda.pdf, Nazwisko_CV.pdf i Nazwisko_list.pdf.

Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu (p. 104, w godz. 11:00-13:00) do mgr inż. Moniki Herodowicz. W dniu 21.12.2018 r. w godz. 10:00-12:00 dokumenty przyjmuje dr Emilia Bogacka w p. 146.

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej należy dostarczyć w czasie trwania rekrutacji. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń (wersji elektronicznej dokumentów).

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 04.01.2019 r.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *